MFL – logistiky

Plánování toku materiálů

V průběhu let se skupina C-P-S zaměřila na konzultační a plánovací obsah před a po sériové výrobě, stejně jako na optimalizaci a restrukturalizaci procesů a struktur. Náš plánovací přístup je vždy založen na požadavcích na výrobu jako zákazníka. V tomto přístupu k plánování line-back jsme se zaměřili na požadavky na proces a technologii ve Vaší tovární hale.

Grafik_MFL