Pokud jde o výzvy v oblasti přeshraničního obchodu, skupina C-P-S je schopna získat odborné know-how z různých středisek kompetencí. Nejlepším příkladem jsou projekty našeho skladového plánování, kde je plánování toku materiálů CoC zodpovědné za výpočty kapacity při hrubém plánování a je podpořeno podrobným plánováním a výběrovým řízením prostřednictvím CoC Equipment Engineering. Podobně při plánování obalů, pokud zákazníci také požadují konstrukci kontejneru v CAD, pro kterou se používají odborníci z konstrukce zařízení CoC.

C-P-S

Závod

Plánování továren

Tovární plánování je součástí komplexního portfolia skupiny C-P-S. Přitom se zaměřujeme na naše poradenské a plánovací služby na optimální výrobní a výrobní struktury, logistické procesy v továrně nebo na jejich udržitelnou optimalizaci. Vaše plánování továrny doprovázíme od ideálního plánování až po realizaci.

Naši konzultanti vám pomáhají v průběhu celého procesu plánování a realizace továrny: analýza potenciálu, vývoj konceptu, alternativní srovnání, hrubé plánování, podrobné plánování, realizace a uvedení do provozu. Tímto způsobem vytváříme technické koncepty a specifikační listy, provádíme investiční plánování, vyhodnocujeme a porovnáváme nabídky, přebíráme projektové řízení a kontrolu a doprovázíme uvedení do provozu až po odstranění závad.

Dozvědět se více