KDO JSME

C-P-S je globální a dynamicky středně velká konzultační a plánovací firma poskytující poradenství a plánování s velkým prostorem pro realizaci a menším počtem řídících úrovní. Jsme jedním z kontaktních partnerů pro automobilový průmysl a strojírenství, pokud jde
o návrh nových výrobních zařízení s plánováním logistiky. Jsme rozděleni do kompetenčních center, což podporuje neustálou výměnu zkušeností a budování znalostí.

JACÍ JSME

Co nás vede, je vize.
Naši zaměstnanci jsou jeho součástí.

Pohybujeme se ve firemní kultuře, založené na hodnotách jako je respekt a úcta při jednáních mezi sebou. Oceňujeme přínos kolegyň a kolegů k úspěchu a tím k naší společné vizi. Základem naší pracovní morálky je zájem o jednotlivce, snadná komunikace a profesionální řešení konfliktů.

Work Icon
<